הורים

הטיפול ההורי והעבודה המגוונת עם ההורים הם מרתקים בעיניי. אני מאמינה כי ההורות מהווה מרכיב משמעותי של מימוש עצמי בחיי האדם הבוגר, וכי ההורים הם סוכני השינוי האמיתיים לילדיהם. אני אוהבת לפגוש הורים, לחשוב איתם יחד, לחוות, להיזכר, לעבד, להתרגש, לסייע לפתח הורות אופטימיאלית ומיטבית יותר.

ההורות, היא זהות מרכזית בחייו של האדם הבוגר. ההורות, היא גם תפקידו של האדם הנדרש לגדל את ילדיו. היבטים אלה, הולכים יחדיו ומשפיעים זה על זה, וזאת על אף, שלעתים, הם מתנגשים.
ההורות, מכילה בתוכה רגשות בעוצמות חזקות מאד. תחושות של שמחה, אושר, נחת, סיפוק והנאה, ולצידן, מתקיימים רגשות שליליים כבדים. תחושות כאשמה, כעס וחרדה. ההורים, מתמודדים באופן יום יומי עם אתגרים גדולים, אותם הם צריכים לפתור באופן יצירתי ומתמשך. זאת, פעמים רבות, במקביל לרצון, להיות בני זוג טובים, אנשים משמעותיים ותורמים לקהילה בה הם חיים, לפתח את הקריירה ותחומי עניין אישיים, באופן מיטבי. ההורות מכילה בתוכה גם את התקוות, והציפיות, אשר לא תמיד מתקיימות בפועל, מול ההורות המתרחשת והמתהווה – דבר אשר יוצר פער, ותחושות שליליות נוספות.

העבודה עם ההורים נעה בין הדרכה, ייעוץ וטיפול ונערכת בהתאם לצורך. היא יכולה להיות הדרכתית, להתמקד במתן ידע פסיכו-חינוכי בהתאם לשלבי ההתפתחות של הילד, והיא יכולה להיות טיפולית, תוך שהיא נוגעת בזהות ההורית, ברגעי המשבר והצמיחה, בעיבוד התחושות השונות העולות בהורה הנפגש עם עצמו, הורותו, הילד שבו ועם ילדו. בתהליך משולבים מודלים וכלים המגיעים מגישות דינמיות וגישות הגל השלישי.