הדרכות וסדנאות

להתבונן, לגדל, לאהוב- החוויה הרגשית של ההורות לגיל הרך

ההורות בגיל הרך הינה בעלת מאפיינים רגשיים ייחודיים. ההורה, מתמודד הן עם בניה וגיבוש זהותו ההורית המתפתחת, אשר משפיעה ומעצבת את זהותו העצמית. רגעים של קסם ואושר, נחווים לצד תחושות של אשמה, בלבול ושחיקה. ילדי הגיל הרך מתמודדים עם סוגיות התפתחותיות שונות, וההורים, נמצאים לצידם, מלווים, מתווכים. הרצאה זו תעסוק בחוויה הרגשית, בתפקיד ההורי ובטיפול ההורי בגיל הרך.

הפסיכולוגיה של ההורות

הזהות ההורית היא זהות משמעותית ביותר בהווייתו של האדם הבוגר. ההורה הוא גם האדם אשר תפקידו לגדל את ילדו. על כן, ההורות נמצאת תמיד בתוך הקשר ויחסיה עם. חלקם מתייחסים לאינטראקציה הבין-אישית, שבין ההורות למרכיבי זהות אחרים של האדם וחלקם, לאינטראקציה הבין-אישית, שמתרחשת מול אדם נוסף )למשל: הילד, הורה ההורה, ההורה הנוסף(. לעתים, אלו מתקיימים במרחב הפוטנציאלי שמתנהל בין שני אלה. בהרצאה נתייחס לשלבי התפתחות של האדם וזהויות העצמי של הפרט הבוגר. נחשוב על ההורות כחלק מרכזי ממכלול מקיף המרכיב את האדם הבוגר השלם וכיצד זהויות אלה עשויות לסתור או להשתלב זו בזו. בנוסף, נלמד את שלבי ההורות והתפתחות הזהות ההורית במעגל החיים. נתייחס לזהות ההורית כבעלת אינטראקציה עם התפקיד ההורי ונדון במכלול רחב של היכולות הנדרשות לצורך כך: קוגניטיביות, חברתיות (בין- אישיות) ורגשיות. ההרצאה תנוע בין תיאוריה, דימויים, משחק וחוויה.